empresas outsourcing barcelona madrid
Truqui al
902 297 297

Gestió de la qualitat a BN Outsourcing

A Grup BN Outsourcing destaca per sobre de tot una cultura d'empresa basada en una clara voluntat de servei. La lluita i esforç diari per a la millora contínua ha estat la premissa que ha inculcat en tot moment la direcció general de GRUP BN a tota l'organització en tots els seus anys d'història.

Referents en el sector

Sense cap mena de dubte, aquest ha estat l'aspecte que ha fet que GRUP BN sigui actualment un referent de qualitat en el sector. Pretenem que la marca GRUP BN sigui sinònim de qualitat en totes les àrees de prestació de la nostra activitat. Seguint amb aquesta filosofia, no és d'estranyar que el punt neuràlgic de la nostra estratègia competitiva sigui la qualitat total.

Una empresa orientada cap a la qualitat total

Per tal d'assolir aquests graus de qualitat, tota l'estructura de supervisors, caps de secció, i directors d'àrea treballem amb uns estrictes sistemes de control intern de nivells de qualitat i assoliment d'objectius definits per la direcció general, i que ens fan cada any més competitius.

Empresa de serveis amb certificació ISO 9001

Lògicament, aquests sistemes interns estan regulats per la normativa ISO 9001:2008, com a marc regulador del sistema de qualitat.

Elevat grau de fidelització de clients

L'assoliment i el perfeccionament dels programes i objectius de qualitat, s'ha traduït en un elevat grau de fidelització dels clients, del qual n'estem especialment orgullosos, i gaudim d´una proporció important de clients amb una antiguitat a l'empresa molt considerable.

Gestió integrada de la qualitat, prevenció de riscs i medi ambient

Actualment s'ha implantat ja un sistema de gestió integrat que inclou la gestió de la QUALITAT, la gestió de la PREVENCIÓ DE RISCS i la gestió del MEDI AMBIENT.

Control de la qualitat

BN Outsourcing/Grup BN és conscient de la importància que té per als seus clients poder dedicar-se en exclusiva a la seva principal activitat, i despreocupar-se del seguiment dels serveis contractats.

Per aquest motiu, dediquem molta importància i recursos al seguiment i supervisió del serveis contractats. Els nostres supervisors de zona i responsables tècnics visiten de forma regular les instal.lacions dels nostres clients per avaluar i controlar el nivell de qualitat, i posar remei tant de forma preventiva com correctiva les possibles incidències que es vagin generant. control de qualitat neteges

Per altra banda, la nostra secció de control de qualitat realitza una labor molt important d'auditoria interna i d'atenció externa de qualitat, contribuint de forma molt positiva a una resolució àgil, flexible i contrastada de les incidències amb el client.

GRUP BN pot garantir als seus clients una estructura organitzativa pensada i dissenyada amb un objectiu clar de qualitat total, essent aquest objectiu el prioritari en la cultura d'empresa

BN Outsourcing, externalització de serveis

BN Outsourcing es l'empresa d'externalització de serveis del Grup BN. El nostre objectiu és permetre que el seu equip humà es pugui centrar a l'activitat principal de la seva empresa. BN Outsourcing compta amb la garantia i experiència del Grup BN.

Opinions sobre BN Outsourcing